Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan

Validasyon: İlaç Analizlerindeki Yeri ve İlgili Parametreleri

  1985 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Sibel Ayşıl Özkan, aynı üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını tamamlamış olup, 2003 yılından beri Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktadır.
   Profesör Özkan’ın SCI kapsamında bulunan dergilerde 250’den fazla araştırma ve derleme makalesi, Elsevier, Springer, Bentham, HNB gibi yayınevlerinde basılmış çeşitli kitaplarda yazılmış 25’ten fazla kitap bölümü ve 4 adet kitap editörlüğü bulunmaktadır.
   Sibel A. Özkan 2003 yılında Ankara Üniversitesi Teşvik Ödülüne, 2008 yılında Türk Eczacılar Birliği, Eczacılık Akademisi Bilim ödülüne ve 2017 yılında ise YÖK tarafından verilen Yılın En İyi Doktora Tez Danışmanı ödülüne layık görülmüştür.
   Analitik Kimya alanında birçok projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapan Prof. Özkan’ın Talanta, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Chromatographia, Current Drug Theraphy gibi dergilerde yayın kurulu üyeliği görevi olmakla birlikte Current Pharmaceutical Analysis dergisinin Avrupa bölge editörlüğü görevini gerçekleştirmektedir.