Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN

Ben ders verirken: Metafor, fıkra, anektot ve analitik kimya

   1970’de ODTÜ Kimya Bölümü’nden mezun olan Ataman, doktorasını Amerika Birleşik Devletleri, Cincinnati Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden 1975’de aldı. 1975-2014 yıllarında ODTÜ Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. 1986-1988 yıllarında ABD, Cincinnati Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1991-1994 yıllarında ODTÜ Kimya Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2008 yıllarında ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
   1994’den bu yana Türkiye Kimya Derneği Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu Başkanıdır. FEDEK kurucu üyelerindendir ve halen yönetim kurulu üyesidir. 2014 yılında emekli oldu; ODTÜ Kimya Bölümü’nde çalışma ve araştırmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları, atomik spektrometride yöntem geliştirme, türlendirme ve önzenginleştirme çalışmaları, fiber optik temelli kimyasal sensörler ve arkeometrik araştırmalarda eser element tayinleriyle kaynak saptama olarak özetlenebilir. Derişim düzeyi ng/L kadar düşük analitlerin tayini için atomik spektrometride kuvars ve tungsten atom tuzakları, O. Y. Ataman’ın araştırma laboratuvarlarında geliştirilmiştir.
   75 uluslararası makalesi, 150 ulusal ve 125 uluslararası kongre sunumu bulunmaktadır. O. Yavuz Ataman evlidir, bir kızı vardır.