Prof. Dr. Nevin ERK

Karışım halinde bulunan farmasötik preparatlardan etken maddelerin aynı anda miktar tayinleri için yeni geliştirilen spektrofotometrik analiz yöntemler

   Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalında 1988 yılında Yüksek Lisans, 1993 yılında doktorasını tamamlamıştır. 1996 yılında doçent ünvanını almıştır. 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD Profesör ünvanını almıştır. Araştırma alanları karışım halinde bulunan farmasötik preparatlardan etken maddelerin aynı anda miktar tayinleri için kromatografik ve spektrofotometrik yöntemlerin geliştirilmesidir. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası dergilerde araştırma makaleleri bulunmaktadır.