Prof. Dr. Mustafa SOYLAK

Nanohibrit malzemelerin üretimi ve katı faz ekstraksiyon çalışmalarında kullanımı

   1967 yılında Kayseri’de doğdu. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünü, 1988’de bitirdi. Mart 2003’de Profesör oldu. 2001-2005 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. 2007-2013 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı yaptı.
   Ayırma, zenginleştirme, katı faz ekstraksiyonu, mikroekstraksiyon, yeni nesil çevre dostu çözücüler, nanohibrit malzeme üretimi, türlendirme teknikleri ve çevre örneklerinde ağır metal tayinleri ana çalışma konularını oluşturmaktadır. SCI kapsamında 560 makalesi, iki kitabı ve iki ders notu bulunmaktadır. Çalışmalarına Web of Science tarafından taranan dergilerde 21000’den fazla atıf yapılmıştır. H sayısı 85’dir. Iran, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır’dan 10’dan fazla araştırmacı TUBİTAK ve kendi ülkelerinin desteği ile Dr. Soylak’ın laboratuvarında doktora ve doktora sonrası araştırmaları için çalışmışlardır.
   2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Clarivate Analytics (Thomson Reuters) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Nüfuzlu Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Arabian Journal of Chemistry, Turkish Journal of Chemistry, Journal of Nanostructure in Chemistry ve Journal of Hazardous Materials gibi SCI kapsamındaki çeşitli dergilerin Editorial Board ‘ında yer aldı.
   TÜBİTAK burslusu olarak İspanya’da (Cordoba Üniversitesi-1997) akışa enjeksiyonlu teknikleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. 2010’dan beri King Saud Universitesi’nde (Suudi Arabistan) visiting profesör ’dür. Temel Bilimler alanında 2001 TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.