9. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. İbrahim Ender MÜLAZIMOĞLU
Prof. Dr. Bedrettin MERCİMEK
Doç. Dr. Ecir YILMAZ
Doç. Dr. Ayşen DEMİR MÜLAZIMOĞLU