Dr. Öğr. Üyesi Burak ÜLGÜT

Enerji Depolama Sistemlerinde Elektrokimyasal Gürültü ve Doğrusal Olmayan Empedans Analizleri

   Burak Ülgüt 1998 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü’nü 2002 yılında bitirmiştir. Doktora için gittiği ABD de Cornell Üniversitesi, Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümünde, Elektrokimya alanında çalışmıştır. 2007 yılında doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra bir yıl boyunca İngilterede Cambridge Üniversitesi, Fizik Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra, 2008 yılında Gamry Instruments Firmasında çalışmaya başlamıştır. Elektrokimyasal Enstrümentasyon alanında 2014 yılına kadar yaptığı çalışmalar Gamry Instruments bünyesinde ticarileşmiştir. Bu çalışmalar arasında farklı spektroelektrokimya sistemleri, empedans ölçümü ve analizi ile ilgili literatürde daha önce bulunmayan metotlar sayılabilir.
   2015 yılının Eylül ayında Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlayan Burak Ülgüt’ün araştırma alanları elektrokimyasal enstrümentasyon, enerji depolama sistemleri ve bu sistemler üzerinde yapılan yeni nesil ölçümler olarak özetlenebilir.
   Çok sayıda uluslararası dergide hakemlik yapmakta olan Burak Ülgüt The Electrochemical Society ve International Society of Electrochemistry üyesidir.