9. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ BİLİM KURULU


Prof. Dr. Ali Osman SOLAK (Ankara Ün.)
Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER (Gazi Ün.)
Prof. Dr. Ayşegül GÖLCÜ (İstanbul Teknik Ün.)
Prof. Dr. Bedrettin MERCİMEK (Necmettin Erbakan Ün.)
Prof. Dr. Bengi USLU (Ankara Ün.)
Prof. Dr. Elmas GÖKOĞLU (Hacettepe Ün.)
Prof. Dr. Esma KILIÇ (Ankara Ün.)
Prof. Dr. Fatma Nil ERTAŞ (Ege Ün.)
Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL (Karamanoğlu Mehmetbey Ün.)
Prof. Dr. Güleren ALSANCAK (Süleyman Demirel Ün.)
Prof. Dr. Hüseyin KARA (Selçuk Ün.)
Prof. Dr. İbrahim Ender MÜLAZIMOĞLU (Necmettin Erbakan Ün.)
Prof. Dr. İbrahim YILMAZ (Karamanoğlu Mehmetbey Ün.)
Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN (Ege Ün.)
Prof. Dr. Mehmet YAMAN (Fırat Ün.)
Prof. Dr. Mustafa ÇULHA (Yeditepe Ün.)
Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Onsekiz Mart Ün.)
Prof. Dr. Mustafa SOYLAK (Erciyes Ün.)
Prof. Dr. Mustafa TÜZEN (Gazi osmanpaşa Ün.)
Prof. Dr. Münevver SÖKMEN (Gıda ve Tarın Ün.)
Prof. Dr. Nevin ERK (Ankara Ün.)
Prof. Dr. Recai İNAM (Gazi Ün.)
Prof. Dr. Reşat APAK (İstanbul Ün.)
Prof. Dr. Satılmış KAYA (İnönü Ün.)
Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE (Yıldız Teknik Ün.)
Prof. Dr. Sibel Ayşıl ÖZKAN (Ankara Ün.)
Prof. Dr. Şana SUNGUR (Mustafa Kemal Ün.)
Prof. Dr. Şeref GÜÇER (Uludağ Ün.)
Prof. Dr. Volkan Numan BULUT (Karadeniz Teknik Ün.)
Prof. Dr. Yusuf DİLGİN (Onsekiz Mart Ün.)
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU (Atatürk Ün.)
Prof. Dr. Zafer ÜSTÜNDAĞ (Dumlupınar Ün.)
Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK (Yüzüncü Yıl Ün.)
Doç. Dr. Ayşen DEMİR MÜLAZIMOĞLU (Necmettin Erbakan Ün.)
Doç. Dr. Aybüke İSBİR TURAN (MTA Genel Müd.)
Doç. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY (Süleyman Demirel Ün.)
Doç. Dr. Ecir YILMAZ (Necmettin Erbakan Ün.)
Doç. Dr. Halil İbrahim ULUSOY (Cumhuriyet Ün.)
Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN (Anadolu Ün.)
Doç. Dr. Özcan YALÇINKAYA (Gazi Ün.)
Doç. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI (Selçuk Ün.)

Not: Liste, ünvan ve harf sırasına göre düzenlenmiştir.