Özet, A4 boyutunda yazılacak, tüm metin Calibri yazı formatında, iki yana yaslı olarak ve 11 punto olarak yazılacak. Şekiller, şeklin altında Şekil 1 formatında; Tablolar, tablonun üstünde Tablo 1 formatında, 10 punto olarak, ayrıca Tablo içi bilgilerde 10 punto olarak yazılacak. Her bir paragraf için paragraf başı yapılmayacak. Özette tek satır aralığı kullanılacak, Şekil ve tablolar metinden once ve sonra 1 satır aralığı verilerek ayrılacak. Kaynaklar, metin içerisinde [1, 2] formatında belirtilecek, aşağıda verilen formatta, 10 punto olarak yazılacak. Özet metinler, şekil ve tablolar dahil olmak üzere 2 sayfayı geçmemelidir. Sunumu yapacak kişi isminin altı çizili olmalıdır. Bildiriler word dosyası halinde gönderilmelidir, diğer formatlar değerlendirilmeyecektir. Dosya adlandırması, “Mülazımoğlu İ.E. (1)_9.UAKK” formatında yapılmalıdır. Özet gönderme tarihi 15 Aralık 2017’de başlayıp, 15 Temmuz 2018’de sona erecektir.

9.UAKK2018_Özet Formatı