Genel Bilgiler

Kongre Konya Novotel Convention Center yapılacaktır. Piri Reis Salonu tek salon olarak kullanılacaktır. IBIS otel Novotel’in yanındadır.
1 kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir (1 sözlü + 1 poster veya 2 poster bildiri). 1 kişi 2 sözlü bildiri ile katılamaz.
Aynı ekibe mümkün olduğunca 1 sözlü bildiri verilir.
Sunumu yapan kişi olmadığı sürece bildirilerde isim sınırlaması aranmaz.
Poster bildiriler 70×100 ebadında hazırlanmalıdır. Bildiride sunumu yapacak kişinin fotoğrafı olmalıdır.
Bildiriler, şekiller ve tablolar dahil 2 sayfayı geçmemelidir.
Hem sözlü hem de poster bildiriler taslakta verilen kurallara göre hazırlanmalıdır.
Bildirilerin kabulüne ve sözlü ya da poster olarak sunulmasına Bilim Kurulu karar verecektir.