Prof. Dr. Reşat APAK

Enerjetik Bileşiklerin Tayini için Algılayıcı/Nanoprob Tasarımında Temel İlkeler

   Dr. Apak, 1976 yılında kimya yüksek mühendisi olarak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi (sonraki adıyla Mühendislik Fak.)’nden “uranyum analitik kimyası” üzerine bir çalışmasıyla 1982 yılında doktora derecesini aldı; 1993’de profesör oldu. İdari görev olarak aynı fakültede 1996-99 döneminde dekanlık ve 2007-2015 yılları arasında İ.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Analitik Kimya Anabilim Dalı başkanı ve İ.Ü. Rektörlüğü’ne bağlı Gıda Antioksidanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ-GAAM) müdürüdür.
Dr. Apak; NATO/CCMS, IAEA ve TWAS gibi uluslararası örgütlerden ve DPT, TÜBİTAK, İ.Ü.Araştırma Fonu gibi ulusal kurumlardan aldığı projeleri yönetmiş ve NATO/CCMS (1991-97) ve IUPAC:Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği (1999-2001) gibi uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil etmiştir. Halen IUPAC Analitik Kimya Dalı’nda (IUPAC-Division V) Türkiye temsilcisidir. İkiyüzyirmiiki (222) adedi bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen uluslararası dergilerde basılmış özgün araştırma makalesi, 10’u uluslararası hakemli bilimsel kitap/ansiklopedi bölüm yazarlığı, “Antioksidan Analizleri” üzerine bir adet İngilizce araştırma/ders kitabı (Wiley, 2018) olmak üzere (yerli ve yabancı kongre bildirileriyle birlikte) yaklaşık olarak 700 bilimsel eseri ve üç adet (Türkçe) ders kitabı bulunmaktadır. Yayınlarına SCI’ne geçen dergilerde (2018 Mart sonu itibarıyla) Elsevier-Scopus’a göre 6396 (Google Akademik’e göre 9122) atıf almıştır (h-indeksi=38; Google Akademik’e göre 46). Talanta (impakt faktörü=4.5) ve Turkish Journal of Chemistry adlı, SCI-kapsamlı dergilerin bilimsel danışma kurulu üyesidir. Meslek alanının en yüksek etki faktörlü (≥6) iki dergisi olanAnal. Chem. (ACS) ve Trends Anal. Chem. dergilerinde 7 makalesi yayınlanmıştır.
   Analitik Kimya’nın çeşitli temel ve uygulamalı alanlarında çalışmış olan Dr. Apak’ın en önemli buluşu 2004 yılında dünya literatürüne kattığı “CUPRAC antioksidan kapasite tayin yöntemi”dir. Ayrıca “sahada patlayıcı izlerinin saptanması” kiti analiz sisteminin bulucusudur. Türkiye Kimya Derneği’nden 2004 yılında “Kimya Biliminin İlerlemesine Katkı − Şeref Üyeliği Ödülü” almıştır. 6 Haz. 2012 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine atanmış, Haz. 2014’den itibaren de Akademi Konsey üyeliğine seçilmiştir (halen Konsey üyesidir). 1 Haz. 2016’da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce ilk ve tek olarak verilen “bilime hizmet ödülü” almıştır. Türkiye’nin en büyük bilimsel ödülü olan “TÜBİTAK Bilim Ödülü” ‘Analitik kimya bilim alanının temel ve uygulamalı dallarında; geleneksel olmayan adsorbanların analitik kimya ve çevre kimyasında kullanımı, antioksidan kimyası ve antioksidan aktivite/kapasite tayinleri, enerjetik maddelerin ve bunların patlama sonrası kalıntılarının sahada ölçümü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları’ nedeniyle 2017 yılında Prof. Apak’a verilmiştir.
Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/2017-yili-tubitak-odulleri-aciklandi
TÜBİTAK’ça hazırlanan ve Prof. Apak’ı ödül almaya götüren buluşların özetlendiği ve Cumhurbaşkanı himayesinde 28.12.2017 günü Külliye’de yapılan ödül töreninden kesitler içeren youtube video kaydı linki aşağıdadır:

İstanbul Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi adresi: http://aves.istanbul.edu.tr/rapak/
Google Akademik Profil adresi: https://scholar.google.com.tr/citations?user=A3TMgJoAAAAJ&hl=tr